Coachning - Nestor RenebyCoachning

Ibland kan du behöva ett team omkring dig för att komma dit du vill i livet. Vi är det teamet och vår interprofessionella arbetssätt leder dig rätt.

Coachning - Nestor RenebyDen viktigaste relationen du har är den med dig själv. Att gå till frisören, massören, personliga tränaren är professioner som har en naturlig plats för ditt välbefinnande. Att ta hand om ditt inre, dina tankar och känslor är ofta något som får komma i andra hand- men kanske egentligen är än viktigare?

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i samtalsrummet. Inget är för stort eller för litet att prata om och vi lägger upp dina samtal och insatser efter dina behov. Behov som under tiden kan ändras utefter att du utvecklas. För det vet vi att du kommer göra och vi är gärna med på din resa. Ibland mer kontinuerligt- kanske ibland mer sällan när livet flyter på. Vi vill vara med i ditt team i vardagen.