Kartläggning – Coachning – Konsultation – Utbildning – Yoga

Kartläggning – Coachning – Konsultation – Utbildning – Yoga

Personalen är företagets viktigaste resurs. Vi hjälper din medarbetare att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden som sammanfattas i en hållbar handlingsplan.  Vår utgångspunkt är att skapa ett förtroendefullt samarbete där medarbetaren, företagsledningen tillsammans med oss bildar ett interprofessionellt team för hållbara förändringar. I vårt arbete ingår kontinuerlig återkoppling för att försäkra en uppdaterad dialog.

Vi kan erbjuda utbildningar i stresshantering och hälsofrämjande åtgärder.

N&R erbjuder yoga som kan anpassas just till ditt företagsbehov, både för enstaka tillfälle och för terminskurser.

Gå vidare till tjänster >>

Gå vidare till kontakt >>