Handledning och konsultation - Nestor RenebyHandledning och konsultation

Vi erbjuder handledning och konsultation, interprofessionellt men också specifikt utifrån psykologens och arbetsterapeutens yrkeskompetenser.
Agneta har avtal med Region Östergötland.