Utredning – Handledning – Konsultation – Utbildning – Yoga

Vi brinner för att hjälpa varje människa att fungera optimalt utifrån sina unika förutsättningar. Kommunens verksamheter möter många människor med stödbehov och är enligt Socialtjänstlagen (SOL) ytterst ansvarig för att enskilda får stöd och hjälp de behöver. Att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser kan ofta vara svårt och kräver samverkan. Här kan N&R vara ett stöd och skapa ett effektivt beslutsunderlag utifrån ett interprofessionellt perspektiv.  Vi anpassar våra tjänster efter era behov!

Flera av våra tjänster kan skräddarsys för kommuner och landsting/regioner – både för klienter/patienter och för organisationens personal. Vårt interprofessionella arbetssätt med helhetstänk gör att vi snabbt kan ge en nystart när man kört fast!

I handledning samarbetar vi nära professionen och handleder så att kartläggning, plattform och verktyg skräddarsys till den aktuella situationen.

Vi kan erbjuda utbildningar i neuropsykiatrisk problematik med betoning på hantering i vardagssituationer för vårdpersonalen. N&R erbjuder också utbildning i stresshantering och hälsofrämjande åtgärder.

N&R erbjuder yoga som kan anpassas efter medarbetarnas behov, både för enstaka tillfälle och terminskurser.

Gå vidare till tjänster >>

Gå vidare till kontaktsidan >>