MALIN OCH AGNETA ÄR ETT VÄLFUNGERANDE, INTERPROFESSIONELLT TEAM SOM I FLERA ÅR ARBETAT TILLSAMMANS MED UTREDNING OCH BEHANDLING.

AGNETA RENEBY – leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi. CFT- terapeut (Compassionfokuserad terapi). Hon har även en pedagogisk utbildning som förskolelärare. Agneta har arbetat med både barn och vuxna i utredning, behandling, psykoterapi och handledning. Hon har bred kompetens inom psykoterapi med familjeterapi, psykodynamisk och relationell psykoterapi, gruppterapi samt Kognitiv beteendeterapi (KBT). Lång erfarenhet av hälsofrämjande åtgärder med personer med neuropsykiatrisk problematik, deras anhöriga och arbetsförmågeutredningar. Agneta har under många år arbetat med ätstörningsproblematik bl.a. på Videgården i Linköping.

MALIN NESTOR – leg. arbetsterapeut, CFT- terapeut (Compassionfokuserad terapi) och lic. yogainstruktör. Hon har en vidareutbildning inom Interprofessionella masterprogrammet med inriktning medicinsk pedagogik. Malin har mångårig erfarenhet att utifrån arbetsterapeutens utgångspunkt leda personer till att kunna använda sin förmåga maximalt i livets skiftande aktiviteter. Malin har som arbetsterapeut arbetat inom så skilda områden som socialtjänsten, universitet, socialpsykiatri, primärvård och arbetsmarknadsinsatser. Hon tillämpar lösningsfokuserat förhållningssätt, motiverande samtal och KBT. Malin har utbildat och handlett personal inom vård- och omsorg såsom socialsekreterare och boendestödjare. Lång erfarenhet med personer med neuropsykiatrisk problematik, deras anhöriga och arbetsförmågeutredningar.

HUR GÅR DET TILL?
Nestor & Reneby AB kombinerar på ett unikt och effektivt sätt psykologens och arbetsterapeutens perspektiv. Vi har ett helhetsperspektiv, i fokus är
den aktiva människan som samspelar med sin miljö.

För att få en bra start börjar vi alltid med att träffa dig gemensamt. Sen får du träffa oss enskilt vid var sitt tillfälle, där vi gör en genomgång/scanning av
hur ditt liv ser ut och hur du hanterar svårigheter och möjligheter. Du får på så sätt tillgång till 2 olika professioners perspektiv och kompetens. VI träffas
sedan gemensamt där du får en återkoppling och en beskrivning/karta och tillsammans med dig så skapar vi en hållbar framtidsplan. Du har efter detta
möjlighet att träffa oss för fortsatt coachning.

Vår modell kan anpassas till andra aktörer – uppdragsgivaren kan vara Ni inom socialtjänsten, skolan eller inom andra stödfunktioner. Vi samarbetar
då nära professionen och handleder så att kartläggning, plattform och verktygskräddarsys till den aktuella situationen.

Vi har vår mottagning i en trevlig lokal, i centrala Linköping. Här återfinner du också Hud & Hälsa, Salong Madeleine, Timeless by Lena och Barnmorska Åsa Österberg. På mottagningen möter vi er i samtal, medan yogan bedrivs på Linköpings Dansstudio.