Psykologisk och arbetsterapeutisk behandling - Nestor RenebyPsykologisk och arbetsterapeutisk behandling

Syftet med vår behandling är alltid att du ska få tillgång till dina resurser, kunna använda dem och hitta din egen balans i tillvaron.

Psykologisk behandling hos N&R ab utgår alltid från dina behov och anpassas efter dig – vilket innebär att alla behandlingar är unika samtidigt som de bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du möter hos oss en väl inarbetad modell där du får tillgång till kompetensen hos arbetsterapeuten och psykologen/psykoterapeuten.

Bedömning

Din kontakt med oss startar alltid i och utgår från vår gemensamma bedömning som utmynnar i en överenskommelse om hur behandlingen ska läggas upp. Exempel på behandlingsval kan vara: 

  • Individuell behandling med yoga och psykoterapi

Vår unika modell där en kombination av psykoterapeutiska samtal och yoga ger dig styrka, lugn och nya verktyg att möta livets utmaningar.

  • Individualterapi

Här möter du psykoterapeuten Agneta i regelbundna samtal utifrån ett relationellt fokus. Du får hjälp att utforska och hantera känslor, tankar och beteenden.

  • Psykologisk behandling utifrån en neuropsykiatrisk diagnos

En neuropsykiatrisk diagnos ställer sina egna krav på behandlingens upplägg, ofta består den psykiska ohälsan i ångest eller depressiva symtom

  • Arbetsterapeutisk behandling med fokus på balans i vardagen

Här möter du arbetsterapeuten Malin. Ni analyserar gemensamt din vardag och hittar en hållbar strategi för förändring.

  • Anhörigstöd

Som anhörig till någon som har funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan du i samtal få råd och stöd så att du även på lång sikt kan ge det din anhörige behöver.

  • Parterapi

I parterapin arbetar vi med relationen mellan dig och din partner. Parterapi ökar möjligheten till närhet, intimitet och kan fördjupa kärleken.

  • Familjeterapi

Här är hela familjen i fokus – både med familjens problem men också där alla medlemmarna kan bidra till läkning. Vi arbetar utifrån lösningsfokuserad modell.

  • Kristerapi

När det hänt något särskilt svårt och omvälvande i livet kan kristerapi hjälpa dig att bearbeta det som hänt och ta dig genom krisreaktionens olika stadier.

  • Stödterapi

Ibland orkar man inte i riktigt att arbeta med sin egen insikt utan behöver för en tid mer direkt hjälp och stöd i samtalskontakten.