psykoterapi - Nestor RenebyPsykoterapi

Psykoterapi med Agneta utgår alltid från dina behov och anpassas efter dig – vilket innebär att alla behandlingar är unika samtidigt som de bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  • Individualterapi

Här möter du psykoterapeuten Agneta i regelbundna samtal utifrån ett relationellt fokus. Du får hjälp att utforska och hantera känslor, tankar och beteenden.

  • Individuell behandling med yoga och psykoterapi

Vår unika modell där en kombination av psykoterapeutiska samtal och yoga ger dig styrka, lugn och nya verktyg att möta livets utmaningar.

  • Parterapi

I parterapin arbetar vi med relationen mellan dig och din partner. Parterapi ökar möjligheten till närhet, intimitet och kan fördjupa kärleken.

  • Familjeterapi

Här är hela familjen i fokus – både med familjens problem men också där alla medlemmarna kan bidra till läkning. Vi arbetar utifrån lösningsfokuserad modell.

  • Kristerapi

När det hänt något särskilt svårt och omvälvande i livet kan kristerapi hjälpa dig att bearbeta det som hänt och ta dig genom krisreaktionens olika stadier.

  • Stödterapi

Ibland orkar man inte i riktigt att arbeta med sin egen insikt utan behöver för en tid mer direkt hjälp och stöd i samtalskontakten.