Psykoterapi

Kartläggning/Coachning

Utredning av arbetsförmåga för vuxna

Utredning av aktivitets- och studieförmåga för skolelever

Psykologisk och arbetsterapeutisk behandling

Utbildning

Handledning och konsultation

Stresshantering