Utredning av arbetsförmåga för vuxna - Nestor RenebyUtredning av aktivitetsförmåga för vuxna och barn

Aktivitetsförmåga/ Studieförmåga/ Arbetsförmåga är ett komplext begrepp där många faktorer samspelar, påverkar och förstärker varandra! Grunden i vår interprofessionella utredning är individens delaktighet vilket möjliggör en hållbar handlingsplan – oavsett ålder och aktivitet.

Vår utredning av aktivitetsförmåga ger skolan förutsättningar att utforma skolsituationen utifrån den aktuella elevens förutsättningar. Mår eleven bra, höjs studieförmågan!

Utredning av arbetsförmåga för vuxna - Nestor Reneby

Utredning av aktivitets- och studieförmåga för skolelever - Nestor Reneby